Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego

Wrzesień i październik to okres, w którym najlepiej wybrać biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za bieżący rok. Partner PGA Bartłomiej Kurylak w artykule poniżej wyjaśnia dlaczego to najlepszy czas na taki wybór.
A dlaczego?
Ponieważ:
- firmy audytorskie w tym czasie planują kolejny sezon i można się umawiać na dogodne terminy
- można zaplanować roczną inwentaryzację zapasów tak żeby biegły mógł w niej uczestniczyć
- można spokojnie zaplanować badanie wstępne, przez co będzie mniej pracy na badaniu końcowym
- jest czas na konsultacje problemów księgowych z biegłym jeszcze przed zamknięciem roku

Więcej na:

https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/4684711,Wybor-bieglego-rewidenta-do-zbadania-sprawozdania-finansowego.html