Jak wycenić wartości niematerialne i prawne w firmie.

Bartłomiej Kurylak partner i współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska w artykule dla wrześniowego wydania Gazety MSP pisze o kwestiach związanych z wyceną IP (wartości niematerialnych i prawnych).

„Wartości niematerialne i prawne (IP) stanowią znaczący potencjał firmy, zwłaszcza w jej wczesnych fazach rozwoju, pozwalający na realizację celów i dalszy wzrost. Niejednokrotnie mogą stanowić o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa, stąd też konieczna bywa ich wycena (…) Wycena wartości niematerialnych i prawnych stanowi jedną z najtrudniejszych form oszacowań wartości, ze względu na fakt, że mamy do czynienia z czymś, co jest właśnie niematerialne, a często też nie istnieje rynek, gdzie można to kupić lub sprzedać – tłumaczy Bartłomiej Kurylak-partner, biegły rewident w PGA

W przypadku wyceny wartości niematerialnych i prawnych możemy skorzystać z różnych metod:
☑️ majątkowa (metoda kosztów odtworzenia);
☑️ metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
☑️ metoda zdyskontowanych opłat licencyjnych;
☑️ metoda porównawcza.

Cały artykuł Bartka dostępny w linku poniżej na str. 82-85.

https://biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_09_2020/GazetaMSP_09_2020.pdf