Polska Grupa Audytorska
Sieć Firm Audytorskich

Od 2019 r. stworzyliśmy pierwszą krajową sieć firm audytorskich, działającą pod nazwą Polska Grupa Audytorska.

Sieć chcemy budować wspólnie z innymi firmami audytorskimi, które tworzą ludzie o bardzo podobnym do nas doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, warsztacie pracy i poziomie profesjonalizmu świadczonych usług.

Naszym celem jest świadczenie usług rewizji finansowej, na terenie całego kraju, na najwyższym poziomie porównywalnym z ofertą międzynarodowych firm audytorskich, dla najbardziej wymagających Klientów.

Wierzymy, że w ramach sieci Polska Grupa Audytorska, możliwe jest połączenie sił i wykorzystanie synergii wiedzy oraz doświadczenia biegłych rewidentów, audytorów i doradców zaangażowanych w działalność różnych firm audytorskich w kraju.

Zapraszamy do współpracy firmy audytorskie z innych regionów Polski, które widzą możliwości współpracy i korzyści z niej wynikające. W szczególności zapraszamy firmy które chciałyby rozwinąć swój potencjał i skorzystać z efektu synergii sieci, co może przełożyć się na jakość i skalę świadczonych usług audytorskich.

KONTAKT