Zespół i klienci

Jesteśmy zespołem biegłych rewidentów i konsultantów

Jesteśmy zespołem biegłych rewidentów i konsultantów, którzy doświadczenie zdobywali m.in. pracując wiele lat w największych międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych (tzw. „Wielka Czwórka”), ale również po stronie Klienta, zajmując kierownicze i dyrektorskie pozycje w działach finansów w polskich i międzynarodowych firmach.

Proponujemy Państwu usługi na najwyższym światowym poziomie na przyjaznych warunkach.

Biegli rewidenci i doradcy Polskiej Grupy Audytorskiej świadczyli usługi dla polskich i międzynarodowych spółek oraz grup kapitałowych, w tym tych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, działających w różnych branżach, a przede wszystkim: handel / FMCG / produkcja / nieruchomości / usługi / przemysł farmaceutyczny / przemysł wydobywczy / ochrona środowiska / przemysł elektroniczny i nowe technologie.

Reprezentanci Polskiej Grupy Audytorskiej

Bartłomiej Kurylak

Biegły Rewident nr 12534,
Członek Zarządu

e: bkurylak@pga-audyt.pl
t: +48 605 626 926

Pracę w audycie rozpoczął w 2004 r. pracując do końca 2009 r. w KPMG gdzie brał udział i samodzielnie prowadził badania sprawozdań finansowych…

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Maciej Kozysa

Biegły Rewident nr 12005,
Członek Zarządu

e: mkozysa@pga-audyt.pl
t: +48 501 346 601

Do 2013 roku pracował w KPMG Audyt, gdzie jako kluczowy biegły rewident był odpowiedzialny za badania sprawozdań finansowych…

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Kamil Walczuk

Biegły Rewident nr 12616,
Członek Zarządu

e: kwalczuk@pga-audyt.pl
t: +48 606 394 593

W latach 2005 – 2013 pracował w dziale audytu w KPMG, gdzie brał udział oraz zarządzał projektami badania, przeglądów sprawozdań finansowych…

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zbigniew Jaworowski

Dyrektor, Doradztwo Transakcyjne

e: zjaworowski@pga-audyt.pl
t: +48 605 626 926

Zbigniew rozpoczął karierę zawodową w firmie audytorskiej KPMG, gdzie uczestniczył w wielu projektach audytowych…

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Poza Zarządem, zespół PGA tworzą osoby z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze audytu i doradztwa biznesowego, zdobytym w największych światowych firmach.

Dla klientów, z którymi pracowaliśmy, oprócz audytów i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych wg polskich, grupowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, badania planów przekształceń podmiotów gospodarczych, sporządzaliśmy wyceny udziałów, akcji, ZCP czy znaków towarowych, jak też doradzaliśmy przy przejściu z polskich standardów rachunkowości na MSSF oraz badaliśmy części finansowe prospektów emisyjnych i wspieraliśmy merytorycznie spółki debiutujące na GPW.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie usług audytu projektów finansowanych ze środków UE (m.in. w ramach programów: POKL, 2, 3.1, 8.2 i inne) oraz audytu funduszy PE/VC inwestujących zarówno w dojrzałe biznesy jak i start-upy.

Z powodzeniem świadczyliśmy też usługi doradcze z zakresu konsultingu zarządczego i korporacyjnego (restrukturyzacje, reorganizacje i optymalizacje procesów, usprawnienia marży i inne), budowaliśmy od podstaw, wdrażaliśmy i usprawnialiśmy centra usług wspólnych (SSC), dokonywaliśmy analiz przedwdrożeniowych dla systemów ERP i BI, budowaliśmy i wdrażaliśmy koncepcje kontrolingowe dla firm produkcyjnych i handlowych.

Nasze doświadczenie obejmuje także projektowanie, wdrożenia i wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego (m. in. w jednostkach publicznych i budżetowych) oraz systemów kontroli wewnętrznych (m.in. działających według ustawy Sarbanes-Oxley – SOX).

Wśród sieci Klientów, dla których mieliśmy okazję świadczyć nasze usługi znajdują się podmioty takie jak: