Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta będzie trudniejsze

Dziś mija miesiąc odkąd swoją operacyjną działalność rozpoczęła Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Jak PANA może wpłynąć na działanie biegłych rewidentów?
Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym swoją opinią podzielił się Bartlomiej Kurylak współzałożyciel Polskiej Grupy Audytorskiej.

Warto podkreślić, że nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta nie jest nową procedurą - PANA przejęła w tym zakresie obowiązki KNA i samorządu biegłych rewidentów. Biegli obawiają się jednak częstszych i bardziej skrupulatnych kontroli i upolitycznienia funkcji kontrolnej. Obawy budzą także kolejne kroki dostosowawcze do wymagań nowej agencji, chociażby w zakresie sposobu prowadzenia usług czy też gromadzenia i przetwarzania danych. Nie ma co się dziwić, skoro dopiero co dostosowywaliśmy naszą metodologię do wymagań wprowadzanych w Polsce MSB (Międzynarodowych Standardów Badania) oraz innych wymogów stawianych przez poprzedniczkę PANA tj. KNA.

Jednocześnie Bartłomiej Kurylak podkreśla, że mimo wszelkich obaw związanych z PANA trzeba myśleć pozytywnie. Zmiany mogą przyspieszyć konsolidację rynku. Dla firm, takich jak sieć PGA, które działają profesjonalnie i w zgodzie z MSB, nie ma powodów do obaw.

Więcej w artykule:

https://www.prawo.pl/podatki/wykonywanie-zawodu-bieglego-rewidenta-i-audytora-dzialanie-pana,497573.html