Nawet o 30 proc. rosną ceny usług audytorskich

O rynku firm audytorskich, ruchach konsolidacyjnych, nowej instytucji nadzoru - PANA, a przede wszystkim o przyczynach wzrostu cen usług audytorskich mówi Bartłomiej Kurylak, współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.

Polski rynek audytu należy do bardzo rozdrobnionych. Działa na nim 1,5 tys. firm, z czego jednostkom zaufania publicznego usługi świadczy nieco ponad 70. W 2020 roku rynek może czekać konsolidacja ze względu na wprowadzenie międzynarodowych standardów badania, ale też wzrost opłat z tytułu nadzoru.

Wiecej na:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nawet-o-30-proc-rosna-ceny-uslug-audytorskich-7862993.html