Małe firmy audytorskie w obliczu problemów. Szansą dla nich może być konsolidacja

W wywiadzie dla Newseria Biznes, partner PGA Bartłomiej Kurylak analizuje jaki wpływ ma wprowadzenie międzynarodowych standardów badania oraz szczegółowych kontroli przez organ nadzoru, na wzrost kosztów za usługi audytorskie, oraz to w jaki sposób oba te czynniki wpłyną na mniejsze firmy audytorskie i dlaczego w branży biegłych rewidentów możemy zaobserwować coraz wyraźniejszą tendencję do konsolidacji.

Jak podkreśla Bartłomiej Kurylak:
☑️ „Są pewne obawy, szczególnie tych mniejszych podmiotów, że wprowadzane niedawno zmiany mogą się negatywnie przełożyć na ich biznes, przez co mogą stanąć przed wyborem: albo zwinąć swój interes, albo łączyć się z innymi firmami. (…) Sieć PGA ma być szansą dla mniejszych firm do wymiany doświadczeń i dotarcia do nowych klientów. Oferujemy naszym członkom, po pierwsze, markę, dzięki której mogą sprzedawać swoje usługi w całej Polsce, a po drugie – wsparcie merytoryczne. Każda z firm członkowskich ma dostęp do naszej dokumentacji: wzorów dokumentów i know-how dotyczącego prowadzenia badań”.

Poniżej link do wypowiedzi Bartka:

https://biznes.newseria.pl/news/male-firmy-audytorskie-w,p431177365