Konsolidacja biznesu szansą dla mniejszych firm audytorskich

O korzyściach konsolidacji na rynku firm audytorskich nie trzeba nas przekonywać. Od dawna zauważamy, że sieciowość jest dużą zaletą dla krajowych firm. Dlatego też, obserwacje i doświadczenie przełożyliśmy w czyn, powołując wraz z DEWIZA Audyt z Gliwic jedną z pierwszych krajowych sieci audytorskich.

Jak mówi, cytowany w Rzeczpospolitej, współzałożyciel sieci Maciej Kozysa: "Działanie w ramach sieci to możliwość synergii zasobów, wymiany wiedzy i know–how, a także zasobów ludzkich między firmami."

Jedną z przyczyn dalszej konsolidacji rynku naszym zdaniem będzie rewolucja technologiczna, podyktowana głównie wymaganiami klientów, która może nabrać tempa na bazie doświadczeń epidemii koronawirusa, która z dnia na dzień zmusiła cały świat do zmiany trybu pracy, komunikacji i przechowywania danych.
Można również spodziewać się, iż regulator określi w tym zakresie nowe standardy, nakazujące wszystkim firmom wdrożenie różnego rodzaju narzędzi informatycznych, algorytmów do obsługi i analizy większych baz danych. Koszty zakupu tych rozwiązań, wdrożenia i przeszkolenia pracowników, mogą przekroczyć możliwości mniejszych firm, które będą wolały połączyć się z większymi podmiotami i w ramach sieci mieć dostęp do wymaganego standardu badania.

Cały aktykuł dostępny w serwisie parkiet.pl

https://www.parkiet.com/Firmy/304099973-Konsolidacja-biznesu-szansa--dla-mniejszych-firm-audytorskich.html?template=restricted&grantedBy=paid&paywallReason=no_product&