Dlaczego audyt jest tak istotny?

Rośnie znaczenie audytu, ale także sieciowości na rynku firm audytorskich. PGA jest tego najlepszym przykładem.
O konsolidacji rynku i zaletach współpracy firm audytorskich mówiliśmy na łamach Newsweek. Artykuł można już przeczytać online.

➡️W obliczu zmieniających się wymagań związanych ze standardami audytu, zmian w nadzorze nad branżą oraz wyzwań technologicznych, przed którymi w przyszłości staną audytorzy, firmy już łączą swoje siły.
➡️ Sieciowość pozwala na synergię zasobów, wymianę wiedzy, know-how oraz doświadczeń między biegłymi rewidentami z różnych regionów krajów, a także uzupełnianie kompetencji i stworzenie silnego i rozproszonego geograficznie zespołu ekspertów i doradców. Nie tylko audytorów, ale także księgowych, specjalistów w zakresie wycen, Due Diligence czy transakcji M&A.
W ramach naszej sieci tworzymy kompleksową ofertę wraz ze spółkami:
✅ PGA Accounting, specjalizującą się w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej MSP działających w Polsce i na rynkach międzynarodowych
✅ PGA Advisory, specjalizującą się w doradztwie transakcyjnym (DD, wyceny, procesy M&A czy obsługa zadłużenia).

Cały artykuł dostępny na:

https://www.newsweek.pl/biznes/rosnaca-rola-audytu-w-biznesie/jc7nchf